Otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön

A Raiffeisen Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsönszerződés a használt lakás váráslásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló17/2016. (II.10.) Kormányrendelet valamint a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet szerint – a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról szóló 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott kivételekkel - 2022.12.31. napjáig köthető meg, a támogatás igénylésére és szerződéskötésre 2023.01.01. napjától nincs lehetőség.
A Raiffeisen Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön kérelmek befogadását a Bank 2023.01.01. napjától megszünteti.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A FELÚJÍTÁSI KÖLCSÖNRŐL ÉS ELŐTÖRLESZTÉSÉRŐL:

 • A Raiffeisen Felújítási Kölcsönt azok igényelhetik, akik a 2021. január 1-től hatályba lépett 518/2020. (XI.25.) kormányrendeletben (támogatási rendelet) meghirdetett otthonfelújítási támogatást szeretnék igénybe venni, amely alapján a felújítási költségük 50%-át, maximum 3 millió forintot visszatérítheti az állam.
 • Az igénylési feltételeknek két időpontban kell megfelelni, a felújítási kölcsön és a felújítási támogatás igénylésekor.
 • Az otthonfelújítási támogatásra való jogosultságot a Magyar Államkincstár (Kincstár) bírálja el.. Jogosultság esetén a Kincstár támogatási okiratot állít ki, és a vissza nem térítendő támogatást közvetlenül egy összegben a Banknak utalja. A Bank 10 napon belül elvégzi az előtörlesztést és a törlesztőrészleteket újra számolja. Amennyiben az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki támogatói okiratot vagy az ügyfél részére megállapított támogatás összege nem éri el a kölcsön összegének 25%-át, akkor a kamattámogatás megszűnik és az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni a Kincstárnak. A kamattámogatás elvesztése esetén a kamat mértéke az 5 éves ÁKK állampapírhozam × 130% + 3% lesz.
 • A fedezeti ingatlan esetén a bank által felülvizsgált piaci értéknek el kell érnie a 10 millió Ft-ot.

HITELIGÉNYLÉS MINIMÁLIS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év
 • egyedüli igénylés esetén minimum havi nettó 150 000 Ft igazolt jövedelem, együttes igénylés esetén mindkét igénylőnek rendelkeznie kell havi nettó 150.000 Ft igazolt jövedelemmel. Amennyiben az egyik fél igazolt havi nettó jövedelme kevesebb, mint 150.000 Ft (lehet akár 0 Ft is), akkor a másik félnek minimum 200.000 Ft havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt, megfelel a támogatási rendeletben előírt, az otthonfelújítási támogatás igénybevételére jogosító feltételeknek.

MIT KELL TUDNI AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL?

2021. január 1-től a Kormány az otthonfelújítási támogatással bővítette az állami otthonteremtési programot. Ennek keretében az állam a legalább egy gyermeket nevelő háztartásoknak vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely fedezi a lakásfelújítási költségek 50%-át, de maximum 3 millió Ft-ot.

KIK VEHETIK IGÉNYBE AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

 

 • gyermeket nevelő szülők, házaspárok, elvált szülők, élettársak
 • gyermeket egyedül nevelő szülő
 • gyermeket nevelő kirendelt gyám
 • magyar állampolgárok vagy a legalább 3 hónapos tartózkodási engedéllyel rendelkezők
 • az igénylőnek (vagy házastárs/élettárs igénylők együttes igénylése esetén legalább az egyiküknek) rendelkeznie kell legalább egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal, amelyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet (a megszakítás idejével növelt biztosítotti jogviszony időtartamát szükséges igazolni)
 • az igénylő családnak legalább egy éve a támogatással érintett lakásban/házban/otthonban kell élnie az igénylésnél. Ez alól akkor lehet kivételt tenni, ha az anya várandós, vagy még nincs egy éves a nevelt gyermek, vagy még nincs egy éve, hogy aláírták az adásvételi szerződést a támogatásban érintett ingatlan esetében vagy ha az igénylést megelőző egy évben szolgálati lakásban laktak
 • a támogatást csak egyszer vehetik igénybe a családok
 • további feltétel az ingatlannal kapcsolatban, hogy a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az igénylő(k)nek
 • az igénylőnek (házastárs/élettárs igénylők esetén mindkét félnek) nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 5000 Ft-ot meghaladó köztartozása
 • az igénylőnek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a felújítási kölcsön összegét maradéktalanul a rendeletben meghatározott célokra fordítja
További feltételek itt olvashatóak.

 

MILYEN FELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA LEHET IGÉNYBE VENNI?

 

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
 • párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, napelemes rendszer telepítésénél, cseréjénél elvárás, hogy a munkadíj és anyagköltségek összességében nem haladhatják meg a bruttó 450 000 Ft/kWp mértéket,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását,
  • festését, tapétázását
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • lámpák, világítótestek cseréjére, beépítésére,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • akadálymentesítési munka,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint
 • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

 

MEKKORA A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE?

Az állami támogatás mértéke a felújítási költségek50%-a, de maximum 3 millió Ft.
Amennyiben a támogatott személy korábban a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére támogatást vett igénybe, akkor az otthonfelújítási támogatás összege nem lehet magasabb, mint a számlával igazolt felújítási összeg, valamint az otthonfelújítási kölcsöntartozásra igénybe vett jelzáloghitel-csökkentési támogatás összegének különbözete, és nem haladhatja meg a lakásfelújítási költségek 50%-át, de maximum 3 millió forintot.
A felújításról szóló, 27 százalékos vagy az általános forgalmi adó mentesen kiállított számlán az igénylő nevének kell Vevőként szerepelnie és a Kincstárnak kell eljuttatni a felújítás befejeztével.

MINDENT SZÁMLÁVAL KELL IGAZOLNI

Minden anyagbeszerzést és munkadíjat számlával kell igazolni, és a munkálatok elvégzéséhez vállalkozási szerződést kell kötni a szakemberekkel. Az anyagköltség és a munkadíj 50%-50% arányban számolható el. A támogatás a lakáson végzett felújítási tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Fontos: a felújítást végző szakember nem lehet az igénylő(k) közeli hozzátartozója, élettársa. Ha pedig cégről van szó, akkor az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet annak a tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS?

Az igénylés teljes mértékben elektronikusan is intézhető az interneten keresztül, de beadható az igénylés postai úton, vagy személyesen is, bármelyik kormányablaknál. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a MÁK honlapján tölthetőek le. A Magyar Államkincstárnak 30 napos elbírálási idő áll a rendelkezésre a támogatás megítélésére elektronikus benyújtás esetén, 60 napos bírálati határidő áll rendelkezésre nem elektronikus támogatási kérelem benyújtása esetén. A Kincstár a jogosultság megállapítása esetén a támogatói okirat kiállításától számított 5 napon belül folyósítja a támogatás összegét. Az elbírálás ideje független az igényelt támogatás összegétől. A beérkező igényléseket a MÁK a beérkezés sorrendjében fogja elbírálni.
FONTOS: A lakásfelújítási támogatásnál nem számolhatók el azok a költségek, amelyeket FALUSI CSOK igénylése során egyszer már elszámolt az igénylő - ugyanez visszafelé is igaz, tehát akkor sem lehet több helyre benyújtani egy számlát, ha először a lakásfelújítási támogatás igénylése történik meg.

MEDDIG LEHET IGÉNYBE VENNI AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁST?

2020. január 1-től 2022. december 31-ig.

A támogatás 2023. március 31-ig igényelhető:

 • magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is, ha az Igénylő igazolja, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján gyermeke életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt,
 • vagy kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer építése, cseréje építési tevékenységre vonatkozóan, ha az építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó építési szerződés legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírásra került, és a hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolás 2022. szeptember 30. napjáig beadásra került. Ha a napelemes építési tevékenység mellett egyéb felújítási tevékenységre is vonatkozik a támogatás igénylése, ezen munkálatkora vonatkozó számlákat 2022.12.31. napjáig ki kell állíttatni.
Az állami támogatást minden család csak egyszer veheti igénybe, akkor is, ha nem vették fel a teljes 3 milliós összeget. Az ingatlan eladásakor ugyanakkor nem kell visszafizetni.

 

További információ az otthonfelújítási támogatásról itt olvasható.

Raiffeisen Felújítási Kölcsön (Raiffeisen Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön) igénylés: 2021.04.01.-től

Reprezentatív példák:

Raiffeisen Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön felvétele esetén kamattámogatás mellett: 
kölcsönösszeg: 5.000.000 Ft; futamidő: 10 év; hitelkamat mértéke: 3,00%, a futamidő végéig; hitelkamat típusa: rögzített; THM: 3,11%; fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 5.824.245 Ft; hitel teljes díja: 824.245 Ft; kamat összege: 824.245 Ft; várható havi törlesztőrészlet összege: 48.280 Ft. A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosítja.

Amennyiben az ügyfél kamattámogatásra való jogosultsága megszűnik (az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki támogatói okiratot, vagy az ügyfél nem kapja meg a kölcsön összegének legalább 25 %-át elérő vissza nem térítendő felújítási támogatást), úgy a futamidő hátralévő részében a fenti (bruttó) ügyleti kamat fizetendő és a korábban igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetnie a Kincstárnak.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2021. április 1-én érvényes Raiffeisen Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 10 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történt. A hitelhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A Raiffeisen Otthonfelújítási Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában találhatóak meg.

A hirdetésben szereplő Otthonfelújítási Támogatás és az Otthonfelújítási Kölcsön kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A hiteligénylés felelős döntés!  
Ide kattintva minden szükséges információt megtalál: díjakat és kondíciókat, mintaszerződést, az igényléshez szükséges dokumentumokat.
 

Hasznos linkek


Kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.