Útkövető

Tartalom megjelenítő

Országos Betétbiztosítási Alap információk

A Raiffeisen Bank Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a Bankunknál elhelyezett megtakarítások az OBA által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon biztosítottak.

Az OBA betétbiztosításra vonatkozó szabályok megtalálhatók a Bank Általános Üzleti Feltételeiben.

További tájékoztatás elérhető az OBA honlapján (www.oba.hu), illetve az OBA Iránytű a betétbiztosításhoz  című tájékoztatójában.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.), valamint az OBA Igazgatótanácsa határozatainak megfelelően a Raiffeisen Bank Zrt. - ügyfelei erre irányuló kérése alapján - összefoglaló ügyfél-tájékoztatót bocsát rendelkezésre a nála elhelyezett megtakarításokról és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az ügyfél- tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással. A hitelintézetek évente egy alkalommal kötelesek az ügyfél-tájékoztatót díjmentesen a betétes rendelkezésére bocsátani.

A Hpt. előrásai alapján a Bank a törvény 6. mellékletében foglalt tartalommal (Tájékoztató a betéteseknek), a törvényben meghatározott módokon és gyakorisággal szintén tájékoztatja ügyfeleit a betétbiztosításról szóló alapvető információkról.