Ügyfél által kezdeményezett egyoldalú számlafelmondás - Raiffeisen BANK

Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tájékoztatjuk magánszemély ügyfeleinket, hogy bármikor, indoklás nélkül lehetőségük van egyoldalúan felmondani a Bankkal kötött pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretszerződést. A felmondással kapcsolatos részleteket az alábbiakban, valamint az Általános számlafelmondási tájékoztatóban tekinthetik meg:

Milyen módon adhatom meg a számlafelmondást?

Személyesen bankfiókban: Amennyiben a közös megegyezéssel történő számlamegszüntetés feltételei nem állnak fenn, abban az esetben a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, vagy szabadszövegesen is jelezheti az egyoldalú bankszámlafelmondási szándékát. (A közös megegyezéssel történő számlamegszüntetés feltételeiről kollégáinktól kaphat bővebb információt.)

Postai levélben: A Bank címére (Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700) beküldött formanyomtatványon vagy szabadszöveges levélben is kezdeményezhető a bankszámla egyoldalú felmondása. Amennyiben ez utóbbit választja kérjük, hogy az alábbi adatok mindenképpen szerepeljenek a felmondólevélben:

  • Név
  • Születési idő/hely
  • Anyja leánykori neve
  • Megszüntetni kívánt számla/ák száma
  • Keltezés (dokumentum készítésének helye és ideje)
  • Számlatulajdonos aláírása a Banknál bejelentett módon

E-mailben: a Bank címére (info@raiffeisen.hu) elektronikusan hitelesített aláírással ellátott felmondási kérelem benyújtásával, a hitelesítés hiányában a kérelem elutasításra kerül, melyről emailben tájékoztatjuk Önt.

Külföldről is felmondhatom a számlaszerződésem?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a felmondást külföldön írja alá, úgy az azon szereplő aláírást felül kell hitelesíteni, ellenkező esetben a felmondást elfogadni nem áll módunkban. A felülhitelesítést megteheti a magyar külképviseleti hatóságon a magyar konzul, vagy közjegyző. Közjegyzői felülhitelesítés esetén Magyarország és az Ön tartózkodási országa közti egyezménytől függően Apostille-lal is el kell látni a dokumentumot.

Hogyan adhatok meg elektronikusan hitelesített aláírást?

Bővebb információt az alábbi honlapokon olvashat:

Minden számlámat felmondhatom ilyen módon?

Egyoldalú, írásban tett nyilatkozattal felmondható egyszerre az összes bankszámla vagy egy vagy több alszámla is (kivéve pl: értékpapírszámla, önálló hitelkártya számla). Felmondást kizárólag a szerződéskötéskötés nyelvén fogadunk el. A felmondás szabadszöveges nyilatkozattal vagy a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványán is kezdeményezhető.

Meghatalmazott személy is felmondhatja a számlámat?

Számlafelmondást kizárólag a számlatulajdonos vagy az általa esetileg meghatalmazott személy nyújthat be (állandó meghatalmazott nem), erre vonatkozó meghatalmazás minta a honlapunkon (www.raiffeisen.hu/Hasznos információk/Tudni érdemes/Meghatalmazás minták) elérhető. A meghatalmazás lehet kézzel, illetve géppel írt, a jogszabályi előírásoknak mindenkor megfelelően vagy közjegyző által készített.

Honnan értesülök róla, hogy a Bank befogadta a felmondási kérelmemet?

A Bank megvizsgálja a felmondani kívánt számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és személyre szóló tájékoztatót küld Önnek postai úton, ajánlott levélben a további teendőkkel kapcsolatban. Kérjük ellenőrizze, hogy a Banknál rögzített címadatai megfelelőek-e, mert kizárólag a Bankhoz bejelentett címre tudjuk a tájékoztatót küldeni.

Milyen feldolgozási idővel kell számolnom?

Egyoldalú számlafelmondási kérelem teljesítésére a Bank számára 30 naptári napos ügyintézési határidő áll rendelkezésre. Amennyiben a 30. nap munkaszüneti vagy bankszünnapra esik, úgy a számlazárásra az azt követő első banki munkanapon kerül sor. A felmondási idő alatt a számla korlátozás nélkül használható, addig Ön jogosult mindazon kedvezményre, illetve jóváírásra, amelyeknek nem feltétele, hogy ne legyen felmondás alatt a számla, illetve a Bank jogosult mindazon díjakat és kamatokat felszámítani, amely a bankszámla keretszerződés alapján megilleti, azaz a felmondási időszakban fizetési kötelezettsége is keletkezhet!

Amennyiben kizáró körülmény nem áll fenn, úgy a keltezéstől számított 30 naptári napon belül beérkezett, formailag és tartalmilag is megfelelő kérelmeket feldolgozzuk, ettől eltérő esetben az elutasítás tényéről értesítést küldünk.

Mi a teendőm, ha számlanyitási promóció keretében nyitottam a számlát?

Számlanyitási promóció keretében vállalt hűségidő tartama alatt felmondani kívánt számlák esetén a korábban jóváírt promóciós összeget vissza kell fizetni, amelyet utólagos terheléssel teljesít a Bank.

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a számlanyitástól a felmondási időszak utolsó napjáig terjedő időszak kevesebb mint 6 hónap, úgy a Bank jogosult a számlát számlazárási díjjal is megterhelni.

Mit kell tennem, ha pozitív egyenleg vagy tartozás van a számlámon?

A felmondás beérkezését követően Önnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a felmondani kívánt számla negatív egyenlegét rendezze. Amennyiben a 30. napon az egyenleg pozitív, akkor a továbbiakban a Bank a Megbízás nélküli ügyvitel feltételeinek megfelelően kezeli azt, és 5 évig biztosítja az összegről való rendelkezés lehetőségét. A Megbízás nélküli ügyvitel díjait a mindenkori aktuális kondíciós lista tartalmazza. A vonatkozó eseti és havi díjak az őrzött összegből kerülnek levonásra. Negatív egyenleg esetén az összeget a Bank lejárt tartozásként tartja nyilván és a követelés kezelési folyamatok szerint behajtásra is átadhatja azt A Megbízás nélküli ügyvitel díjait a mindenkori aktuális kondíciós lista tartalmazza. A vonatkozó eseti és havi díjak az őrzött összegből kerülnek levonásra. Negatív egyenleg esetén az összeget a Bank lejárt tartozásként tartja nyilván és a követelés kezelési folyamatok szerint behajtásra is átadhatja azt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felmondás alatt lévő számla kapcsán is kötelességünk befogadni az Ön ellen esetlegesen benyújtott inkasszót, amelyet a számlamegszüntetés napjáig állítunk sorba. Ha az inkasszó benyújtása napján érvényes egyenlege vagy későbbi jóváírások ezt indokolttá teszik, az inkasszót ez idő alatt is részben vagy egészében teljesítjük.

Mire kell figyelnem, ha bankkártya is kapcsolódik a felmondani kívánt számlához?

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy az Ön eltérő rendelkezésének hiányában a bankkártya a felmondási idő végéig aktív és használható! Ebben az időszakban is fokozottan figyeljen arra, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe a bankkártya, ne dobja el aktív állapotban!

Amennyiben a felmondási idő alatt már nem kívánja használni a bankkártyát, javasoljuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy bankfiókban szüntesse meg a bankkártyát, majd ezt követően semmisítse meg. A számlafelmondás benyújtásakor írásban is rendelkezhet a bankkártya megszüntetéséről. Javasoljuk, hogy ezt ne mulassza el, ha a továbbiakban már nincs szüksége a bankkártyára.

Amennyiben a felmondási idő alatt használja a bankkártyát, vegye figyelembe, hogy a tranzakció dátuma eltér a bankszámlán történő tényleges terhelés napjától. Előfordulhat, hogy a zárolás és a terhelés összege eltér, így a könyvelés napján pozitív vagy negatív egyenlege keletkezhet. Ezért javasoljuk, hogy a számlazárást megelőző 7 naptári napon belül már ne használja a bankkártyáját.

Mire kell figyelnem, ha hitel is kapcsolódik a felmondani kívánt számlához?

Annuitásos hitelek (személyi kölcsön, lakáshitel, babaváró hitel)

Számlafelmondás esetén nem kötelező, de lehetősége van a hitelek szerződésmódosítására vagy végtörlesztésére a szerződési feltételek figyelembevétele mellett. A végtörlesztés kezdeményezhető telefonos ügyfélszolgálatunkon a megfelelő beazonosítás követően. Minden egyéb szerződésmódosítás kizárólag bankfiókban indítható.

Amennyiben a számlamegszüntetéssel egyidőben a kölcsönt nem kívánja egyösszegben visszafizetni, és a felmondott számla egyben a kölcsön törlesztésére szolgáló számla is, a Bank díjmentesen törlesztési számlát nyit Önnek, amelyre a bankszámla megszűnését követően kell fizetnie a mindenkor esedékes törlesztőrészlet összegét.

Amennyiben azt a bankszámlát kívánja megszüntetni, amellyel kapcsolatban elsődleges számlahasználatot vállalt, akkor lehetősége van külön díj ellenében (a szerződésmódosítás kondícióinak megfelelően) kérni a szerződés kétoldalú módosítását, ennek hiányában a mindenkori hatályos kondíciós listában foglalt díj kerül felszámításra minden hónapban a futamidő lejártáig. Az elsődlegesség kedvezmény feltételei nem teljesíthetőek a törlesztési számlán.

A szerződésmódosításra személyesen bankfiókban kerülhet sor. Amennyiben ezt a lehetőséget választja, úgy kollégáink felveszik majd Önnel a kapcsolatot a szerződésmódosítás egyeztetése miatt.

 

Folyószámla hitelkeret
Folyószámla hitelkeret a számlazárással egyidőben megszűnik. Amennyiben azt nem rendezi a rendelkezésre álló idő alatt, úgy a 30. napon egyösszegben esedékessé válik a tartozás, melyet behajtással a Bank követelhet Öntől a követelés kezelési folyamatok szerint.

Hitelkártya
Amennyiben megszüntetni kívánt bankszámlájához Sokoldalú Okoskártya kapcsolódik, úgy az a bankszámla megszűnésével automatikusan megszűnik. A bankszámla felmondási időn belül Önnek lehetősége van a Sokoldalú OKOSkártya helyett másik hitelkártyát igényelni a meglévő hitelkártya-hitelkeretéhez. A hitelkártya igénylés meglévő hitelkerethez bankfiókban intézhető. A gyorsabb ügyintézés érdekében szíves figyelmébe ajánljuk honlapunkon az időpontfoglalás lehetőségét.

Amennyiben nem igényelt másik hitelkártyát, úgy a bankszámla megszűnéssel együtt a hitelkártyához tartozó hitelkeret is megszüntetésre kerül és a felhasznált hitelkeret a kamatokkal és díjakkal együtt esedékessé válik. Amennyiben a hitelkártya-számla egyenlegét nem rendezi a rendelkezésre álló idő alatt, úgy a 30. napon egyösszegben esedékessé válik a tartozás, melyet behajtással a Bank követelhet Öntől a követelés kezelési folyamatok szerint.

Milyen módon értesülök a számlazárás megtörténtéről?

A felmondási idő utolsó napján minden szolgáltatás megszüntetésre kerül, ideértve a bankkártyát, DirektNet és MyRaiffeisen alkalmazás hozzáférést is. A felek közötti elszámolás is az utolsó napon történik meg. A számlazárást követően, a felmondás megtörténtéről postai úton tájékoztatót és ezenkívül záró bankszámlakivonatot külön postai küldeményben is biztosít a Bank.

Milyen módon tudom visszavonni a számlafelmondási kérelmet?

A személyre szabott tájékoztató kiküldésétől számított 15 naptári napon belül lehetősége van a számlafelmondási kérelmet visszavonni.

A visszavonást az alábbi lehetőségek bármelyikén megteheti:

  • szabadszövegesen elektronikus aláírással hitelesített emailben (info@raiffeisen.hu)
  • telefonos ügyfélszolgálaton (+36 80 488 588)
  • személyesen bankfiókban formanyomtatvány kitöltésével
  • szabadszövegesen vagy formanyomtatványon postai úton (Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postai úton beküldött bankszámla felmondási kérelem visszavonását kizárólag a személyre szóló tájékoztató kiküldését követő 15 naptári napon belül Bankhoz való beérkezésekor áll módunkban elfogadni.