Tartalom megjelenítő

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a Raiffeisen Bankcsoport (továbbiakban: Bank) weboldalainak (továbbiakban: Honlap) megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi tájékoztatást. A jogi nyilatkozat tartalmának megismerése és tudomásul vétele a Honlap használatának nélkülözhetetlen feltétele, hiszen weboldalaink megnyitásával az alábbi jogi nyilatkozatban foglaltakat Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben kérdése merülne fel a tájékoztató bármely eleme kapcsán, kérjük, keresse a Raiffeisen Bank Zrt. (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., E-mail: info@raiffeisen.hu, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041042) hivatalos elérhetőségeinek bármelyikét.

 

1. Szerzői jogok

A Raiffeisen Bank Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom illetve szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Raiffeisen Bankcsoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

2. Kapcsolattartás és adatok megadása a honlapon

Banki ügyintézésre, vagy igénybevett szolgáltatással kapcsolatos kérdések megválaszolására - e-mailben nem - a bankfiókjainkban, az internetbankban, vagy ügyfél-azonosítást követően telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 80 488 588-as számon) van lehetőség. Egyéb üzenetét, kérdését ide kattintva, az űrlapunk kitöltésével küldheti el e-mailben.

A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Bankcsoport részére eljutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Bankcsoport tulajdonába kerül, és azt a Bankcsoport a továbbiakban szabadon felhasználhatja.

A Honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Bankcsoport termékeivel, szolgáltatásaival. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Bankcsoport célhoz kötötten, jogszabályi előírások szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Bankcsoport tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését,  törlését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

3. Felelősség

A Bankcsoport nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Bankcsoport a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN, TPIN), vagy bankkártya-adatot nem kér a Honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget a Bankcsoport nem vállal.

A Bankcsoport által a Honlapon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk a figyelem felkeltése, információk, tájékoztatások megadása. A termékek és szolgáltatások részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, az Általános Üzleti Feltételek, a vonatkozó Üzletszabályzat és Hirdetmények tartalmazzák.

4. Elektronikus csatornán történő kapcsolattartás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a faxon/e-mail-en történő információtovábbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok és információk - ideértve az egyébként üzleti titoknak /banktitoknak/ biztosítási / értékpapír titoknak minősülő adatokat is - jogosulatlan harmadik személyek számára is ismertté válhatnak.

A Bankcsoport ezeken a nem biztonságos csatornákon kizárólag az ügyféllel történt megállapodás alapján továbbít információt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatátvitel pontosságáért, teljességéért, továbbá az adatátvitelben bekövetkezett késedelemért, annak megszakadásáért, illetve semmilyen kárért, amely az információ illetéktelen személyek általi jogosulatlan felhasználásából ered, kivéve, ha a kár az információt küldő Bankcsoporttag hibájának következménye.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván a Bankcsoporttól e-mail vagy telefax útján információt kapni, kérjük, azonnal jelezze a Bankcsoport bármely elérhetőségén.

A telefax vagy e-mail üzenetben foglalt információ bizalmas és jogilag védett. Amennyiben az ily módon kézhez vett üzenetnek nem Ön a címzettje, az abban szereplő információ bármely közzététele, reprodukálása, másolása, szétosztása, vagy más terjesztése, egyéb felhasználása szigorúan tiltott. Amennyiben tévedésből kapott telefax, sms vagy e-mail (vagy bármely más) üzenetet, kérjük, hogy azonnal értesítse a Bankcsoportot bármely elérhetőségén és egyúttal semmisítse meg az üzenetet.

5. Technikai információk

A Bankcsoport honlapjának és internetbankjának használatához kérjük, az alábbiakat vegye figyelembe.

Javasolt böngésző programok:

A böngészőkben kérjük, engedélyezzék a javascript futtatásának lehetőségét.

A PDF dokumentumok megjelenítéséhez az ingyenes Adobe Reader szoftver szükséges.

Javasolt képfelbontás: 1024x768 pixel

6. Személyes (megadott) adatok kezelése és a cookie vagy süti-kezelés szabályai

A személyes adatokat a Bankcsoport a hatályos jogszabályok megtartásával kezeli. A Bankcsoport személyes adatkezeléséről ide kattintva az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A Bankcsoport szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. Erről részletes szabályokat ide kattintva a cookie vagy süti-kezelési tájékoztatóban talál.