SEPA tájékoztató - Raiffeisen BANK

Tartalom megjelenítő

SEPA tájékoztató

A SEPA-t (Single Euro Payments Area), azaz Egységes Euró Fizetési Övezetet abból a célból hozta létre az Európai Unió 2008-ban, hogy az övezeten belül a természetes személyek, valamint a gazdasági élet szereplői az euró devizanemű fizetési műveleteiket azonos feltételekkel (egységes fizetési szabványok, teljesítési idők, illetve jogi keretek tekintetében) hajthassák végre. A SEPA övezethez az Európai Unió valamennyi tagállama valamint Svájc, Norvégia, Lichtenstein, Monaco és még további országok csatlakoztak, és csatlakoznak folyamatosan.
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 260/2012/EU számú rendelete, az euró zónán kívüli EU-tagállamok - így Magyarország - számára is kötelezővé teszi 2016. november 1-től kezdődően valamennyi euróban denominált (euróban történő) - akár az EU bármely tagállamába irányuló, akár belföldi - átutalás esetén a SEPA fizetési szabványok kötelező alkalmazását.

Magánszemély és nem magánszemély ügyfelek SEPA átutalási megbízása 2016. november 1-től

A SEPA átutalásokkal kapcsolatos változások 2016. november 1-től:

 • mind a fizető fél, mind a kedvezményezett számlaszámát kötelező IBAN formátumban megadni (a kedvezményezett bank azonosítása kizárólag ennek alapján történik)
 • az átutalás kizárólag osztott (SHA) típusú költségviseléssel indítható, mely szerint a költségeket osztottan viseli a megbízó (saját banki költségek) és a kedvezményezett (egyéb banki költségek: közvetítői és kedvezményezett bankjának költségei)


Vállalati, intézményi ügyfelek kötegelt SEPA átutalási megbízása

Részletekért kattintson

Az övezeten belüli, euróban denominált kötegelt SEPA átutalási megbízások benyújtása kizárólag SEPA szabványos, ISO 20022 XML fájlformátumban történhet.
Amennyiben informatikai rendszere nincs felkészítve a SEPA átutalások előállítására az előírt XML fájlformátumban, a Bankunk által - automatán, külön menüpontban, vagy letölthető módon - biztosított konvertáló program segítségével SEPA megbízásaikat kötegelt formában, csomagban feltölthetik (importálhatják) az Önök által használt elektronikus banki rendszerbe.
Az ISO20022-ben definiált pain üzenetek 3-as verzióján (pain.001.001.03) alapuló EPC által kiadott ajánlás szerint szűkített import fájl formátum részletes leírása, illetve a minta file az alábbi linkeken érhető el.

Magánszemély és nem magánszemély ügyfelek elektronikus euró átutalási megbízása

1. Raiffeisen DirektNet internetbankban

A SEPA átutalás menüpontban

 • adható meg SEPA átutalás (euróban, SEPA fogadó országba, a kedvezményezett IBAN számlaszámának megadásával),
 • a kedvezményezettnél (max. 32 karakteres) IBAN számlaszámot lehet csak megadni, és
 • nincs szükség/lehetőség a kedvezményezett banki adatainak (pl SWIFT kód) megadására,
 • nem lesz lehetőség az összeg a megadott értéknapig tartó zárolására (jogszabályi rendelkezés miatt).

Ha a SEPA átutalás menüpontban olyan euró átutalási megbízást rögzít, ami nem SEPA fogadó országba irányul, akkor az IBAN számlaszám kitöltése után, a beírt adatok átkerülnek a Deviza átutalás menüpontba, ahol befejezheti az átutalási megbízás űrlap kitöltését.

A Deviza átutalás menüpontban:

 • SEPA átutalás nem adható meg (csak nem SEPA tagországba lehet euró átutalást indítani)
 • ha euró átutálásához SEPA fogadó országot ad meg, akkor az IBAN számlaszám kitöltése után, a beírt adatok átkerülnek a SEPA megbízás menüpontba, ahol befejezheti az átutalási megbízás űrlap kitöltését.

 

Vállalati, intézményi ügyfeleknek

2. Raiffeisen Electra rendszerben

Részletekért kattintson

SEPA utalás modulban:

 • kizárólag SEPA átutalás adható meg (euróban, SEPA fogadó országba, a kedvezményezett IBAN számlaszámának megadásával),
 • a kedvezményezettnél (max. 32 karakteres) IBAN számlaszámot lehet csak megadni (ami alapján a rendszer ellenőrzi, hogy az IBAN országkódja szerepel-e a SEPA országok listáján.)
 • nincs szükség/lehetőség a kedvezményezett banki adatainak (pl. SWIFT/BIC kód, bank nevének, telephelyének) megadására
 • nem lesz lehetőség az összeg a megadott értéknapig tartó zárolására (jogszabályi rendelkezés miatt),
 • a korábban elmentett átutalási sablon visszatöltésekor csak az új SEPA megbízáshoz szükségesek adatokat tölti be a rendszer.

Ha a SEPA átutalás menüpontban olyan euró átutalási megbízást ad, ami nem SEPA fogadó országba irányul, akkor az IBAN számlaszám kitöltése után, a beírt adatok átkerülnek a Deviza átutalás modulba, ahol befejezheti az átutalási megbízás űrlap kitöltését.

Deviza utalás modulban:

 • nem adható meg SEPA átutalás,
 • euró átutálásnál, ha SEPA fogadó országot ad meg, akkor az IBAN számlaszám kitöltése után, a beírt adatok átkerülnek a SEPA megbízás felületére, ahol befejezheti az átutalási megbízás űrlap kitöltését.

File import

 • Ha megbízásait fájl importtal küldte be korábban, erre továbbra is lehetősége lesz, mert a Raiffeisen Electra felismeri a korábbi fájl import formátumokat. Ha a csomag Deviza- és SEPA átutalást is tartalmaz, a rendszer szétválogatja SEPA és nem SEPA megbízásokra.
 • Megjelenik az ISO 20022 XML formátumban definiált - pain üzenetek 3-as verzióján (pain.001.001.03) alapuló EPC által kiadott ajánlás szerint - szűkített import fájl formátum. Az import formátum részletes leírása ITT érhető el.

3. Raiffeisen Express rendszerben

Részletekért kattintson

A SEPA megbízások menüpontban

 • törlésre kerül a BIC kód, és a Bank neve mező, valamint a Raiffeisen Bank, és a Magyarország jelölőnégyzet
 • a kedvezményezettnél kizárólag IBAN számlaszám adható meg.
 • a fájl importtal beolvasható állománynál - mivel nem kötelező - nem történik SWIFT kód vizsgálat.

A Deviza átutalások menüpontban SEPA megbízás nem adható meg (arra csak a SEPA menüpontban lesz lehetőség).

Fájl import
A korábban használt fájl import formátumok továbbra is támogatottak. A korábbi import formátumok egy külön menüpontban indítható konverter programmal átkonvertálhatók hagyományos deviza és SEPA csomagokra. A konverter program a SEPA-nak megfelelő megbízásokat átalakítja a szabvány szerint ISO 20022 XML formátumra. Az elkészült konvertált csomagokat a jelenlegi importálási funkcióval lehet a REX-be importálni. A konvertált fájlformátumban az átutalási megbízások aláírhatók és a megfelelő formátumban beküldhetők lesznek bankunkhoz. A konverter program felhasználói segédlete innen tölthető le.

4. Multicash rendszerben

Részletekért kattintson

SEPA utalás menüpontban:

 • A SEPA utalás modul a Multicash rendszer új verziójában leegyszerűsödik. Az új verzió telepítéséhez kérjük, keresse fel banki kapcsolattartóját.
 • A SEPA utalás modul új verziójában
  • kizárólag SEPA átutalás adható meg (euróban, SEPA fogadó országba, a kedvezményezett IBAN számlaszámának megadásával),
  • a kedvezményezettnél (max. 32 karakteres) IBAN számlaszámot lehet csak megadni, és
  • nincs lehetőség a kedvezményezett banki adatainak SWIFT/BIC kód, illetve kedvezményezett bank nevének és telephelyének megadására.
 • Amennyiben nem telepíti a Multicash új verzióját, úgy a jelenlegi verzióban is indíthat SEPA utalást, ahol a korábbi, bővebb adatokat kell megadnia a megbízáshoz.

Deviza utalás menüpontban

 • nem adható meg SEPA átutalási megbízás (az INT modulban beküldött SEPA megbízásokat a Bank vissza fogja utasítani).

File import

 • Ha megbízásait fájl importtal küldte be korábban, erre továbbra is lehetősége lesz. Az átutalási megbízásokat a fájl importálás előtt a Multicash konverter alkalmazás szétszedi, SEPA és nem SEPA utalásokat tartalmazó import fájlokba. A külön fájlokban a megbízás csomagok a megszokott módon beolvashatók, aláírhatók és beküldhetők bankunkhoz.

  A Multicash TOSEPA konverter program letölthető ide kattintva

 • Elérhetővé lesz az ISO 20022 XML rendeletben definiált pain üzenetek 3-as verzióján (pain.001.001.03) alapuló, EPC által kiadott ajánlás szerint szűkített import fájl formátum. Az import formátum részletes leírása ITT érhető el.

A SEPA utalás előnyeinek teljes körű kihasználása érdekében javasoljuk, mielőbb készítse fel szervezete informatikai rendszerét a SEPA formátumra.

Magánszemély és nem magánszemély ügyfelek SEPA beszedési megbízása

A Raiffeisen Bank, mint a beszedés kötelezettjének bankja Ügyfelei részére az EUR devizanemű beszedési megbízást (fogadását és teljesítését) kizárólag SEPA beszedési megbízásként (SDD - SEPA Direct Debit) biztosítja 2016. november 1-től:

1. Magánszemély és nem magánszemély ügyfelek részére "SDD CORE" alapkonstrukcióval

A Bank kizárólag SEPA beszedési megbízás fogadását és teljesítését vállalja, indítására vonatkozó szolgáltatást nem nyújt. A szolgáltatás igénybevételéhez új – SDD szabványoknak megfelelő – felhatalmazás adása szükséges (régi felhatalmazás alapján 2016. október 31. után EUR devizanemű beszedést nem teljesít a Bank).

SEPA SDD CORE, alapkonstrukció esetén

 • a fizető félnek a beszedésre vonatkozó felhatalmazását kizárólag a kedvezményezetthez kell benyújtania. A kedvezményezett a számlavezető bankján keresztül kezdeményezi a beszedést, amelyet Bankunk teljesít, a fizető fél által esetlegesen megadott korlátozások függvényében.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bank a felhatalmazás meglétét és érvényességét, illetve a beszedés jogosságát és a felhatalmazásnak való megfelelőségét nem ellenőrzi.
 • az ügyfél általános jellegű korlátozó rendelkezést adhat meg a Banknál (2016. október 3. napját követően személyesen, bankfiókban) teljes körűen (SDD Core beszedések fogadásának teljes letiltása), vagy bizonyos szolgáltatók vonatkozásában, illetve konkrét szolgáltatók vonatkozásában akár összeg és/vagy a gyakoriság tekintetében; a fizető fél által adott korlátozó rendelkezésbe ütköző beszedést a Bank nem teljesíti.
 • a beszedési megbízás kedvezményezettje legalább 14 nappal a beszedésen megjelölt terhelési napot megelőzően értesíti a fizető felet a beszedés benyújtásáról, annak összegéről és terhelési napjáról. Bankunk a beszedés beérkezéséről külön értesítést nem küld, annak teljesítéséhez nem kér külön hozzájárulást. Amennyiben a fizető fél az adott beszedés jogosságával nem ért egyet, akkor azt le tudja tiltani a teljesítést megelőzően, a vonatkozó Lakossági Kondíciós listában, Kiemelt Magánügyfeleknek szóló Kondíciós Listában vagy Vállalati Kondíciós Listában meghatározott időpontig bármelyik bankfiókunkban, a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, illetve amennyiben Ön Kiemelt Magánügyfelünk, abban az esetben Banki Tanácsadójánál, telefonon keresztül.
 • a fizető fél a beszedési megbízás teljesítésétől számított 8 héten belül a Banknál indoklás nélkül visszahívhatja a kifizetett összeget
 • Az SDD Core beszedési megbízásra adott felhatalmazás automatikusan megszűnik, amennyiben annak alapján a kedvezményezett 36 hónapon keresztül nem indít beszedést

2. Cégek, vállalatok, intézmények részére "SDD CORE" mellett "SDD B2B" konstrukcióval

Részletekért kattintson

Az SDD B2B típusú beszedést kizárólag a 10 főnél többet foglalkoztató és 2 millió euró vagy ennek megfelelő forint összeg feletti éves árbevételű, illetve mérlegfőösszegű cégek, vállalatok vehetik igénybe.

A Bank kizárólag SDD B2B beszedési megbízás fogadását és teljesítését vállalja, indítására vonatkozó szolgáltatást nem nyújt. A szolgáltatás igénybevételéhez új - SDD szabványoknak megfelelő - felhatalmazó levél benyújtása szükséges (régi felhatalmazás alapján 2016. október 31. után EUR devizanemű beszedést nem teljesít a Bank).

SEPA SDD B2B (Business to Business), vállalatok közötti beszedés esetén

 • a fizető félnek a beszedésre vonatkozó felhatalmazó levelét be kell nyújtania Bankunkhoz. Beszedés beérkezése esetén a Bank - a beszedés teljesítését megelőzően - ellenőrzi a felhatalmazó levél érvényességét és a beérkezett megbízáson szereplő adatok egyezőségét a felhatalmazó levélben foglaltakkal. a beszedési megbízás kedvezményezettje legalább 14 nappal a beszedésen megjelölt terhelési napot megelőzően értesíti a fizető felet a beszedés benyújtásáról, annak összegéről és terhelési napjáról. Bankunk a beszedés beérkezéséről külön értesítést nem küld, annak teljesítéséhez nem kér külön hozzájárulást. Amennyiben a fizető fél az adott beszedés jogosságával nem ért egyet, akkor azt le tudja tiltani a teljesítést megelőzően, a vonatkozó Vállalati Kondíciós Listában meghatározott időpontig bármelyik bankfiókunkban. vagy a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • A szabályszerűen teljesített beszedési megbízás esetén a fizető fél visszatérítést nem kezdeményezhet a Banknál.
 • Az SDD B2B beszedési megbízásra adott felhatalmazás automatikusan megszűnik, amennyiben annak alapján a kedvezményezett 36 hónapon keresztül nem indít beszedést.