Tájékoztató az Aegon Hitel Zrt. ügyfeleinek

Tájékoztató az Aegon Hitel Zrt. ügyfeleinek

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK AZ AEGON HITEL ZRT. ÜGYFELEINEK

A Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Raiffeisen Bank) és az Aegon Magyarország Hitel Zrt. (továbbiakban: Aegon Hitel Zrt.) között 2018. június 4-én létrejött megállapodás alapján az Aegon Hitel Zrt. jellemzően fizetési késedelem nélküli, úgynevezett teljesítő hitelei a Raiffeisen Bankra kerülnek átruházásra.

Ez azt jelenti, hogy a tranzakció lezárása után Ön a Raiffeisen Bank ügyfelévé válik, jelzáloghitelét a Raiffeisen Bank fogja kezelni, hitelének törlesztő részletét is a Raiffeisen Bank számára kell majd megfizetnie.

A szerződéses állomány átruházását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az H-EN-I-442/2018. számú határozatával engedélyezte. A szerződésállomány átruházásának MNB által engedélyezett időpontja: 2018. október 5.
A Gazdasági Versenyhivatal a B/506-6/2018. számon kiállított hatósági bizonyítványával a szerződéses állomány átruházását tudomásul vette.

Az alábbiakban az Önt érintő legfontosabb kérdésekre adunk választ.

 

Hogyan értesítenek a változásról?

Az átruházásról az Aegon Hitel Zrt. minden érintett ügyfélnek (adósnak és adóstársnak egyaránt) értesítő levelet küldött.
Az értesítő levél tartalmazza többek között

  • az átruházás pontos időpontját,
  • az átruházással összefüggésben módosuló szerződési feltételeket, illetve
  • az átruházással összefüggő legfontosabb teendőit.

Az alábbi linkekre kattintva elolvashatja az értesítő levelet és mellékleteit:

Ha Ön nem kapta meg az Aegon Hitel Zrt. értesítő levelét, kérjük, jelezze azt az Aegon Hitel Zrt. elérhetőségein, amit ide kattintva talál.

 

Mi változik az átruházással?

  • Az átruházással egyidejűleg a hitelszerződés egyes szerződési feltételei módosulnak, ami 2018 október 5-től lép hatályba. A változás nem érinti hátrányosan a szerződésben szereplő kamatokat, díjakat vagy költségeket.  A módosítás részletes feltételeit az értesítő levél tartalmazza.
  • Ön a Raiffeisen Bank ügyfele lesz, így 2018. október 5-től a Raiffeisen Bank veszi át a hitelszerződésének kezelését. Ettől az időponttól szerződésével kapcsolatban a Raiffeisen Bankhoz fordulhat.
  • Az átruházás időpontját követően – legkésőbb 15 munkanapon belül - a Raiffeisen Bank tájékoztatja Önt az átruházás lezárásáról és a Bank további szolgáltatásairól.

 

Mi a teendőm a hiteltörlesztéssel kapcsolatban?

A Raiffeisen Bank egy díjmentes hiteltörlesztési számlát nyitott az Ön, mint adós nevére, és 2018. október 5-ét követően onnan vonja le a hitel törlesztő részleteit. Az új törlesztési számla számát az Aegon Hitel Zrt. által küldött értesítő levél tartalmazza.

 

Kérjük, hogy 2018. október 5-ét követően az esedékes törlesztő részlet összegét - az esedékesség napjáig - a Raiffeisen törlesztési számlájára utalja át vagy fizesse be.

 

Fizetési lehetőségek

  • Eseti átutalásnál kérjük, a Raiffeisen hiteltörlesztési számlára utaljon.
  • Állandó átutalás esetén kérjük, módosítsa számlavezető bankjánál a korábban - Aegon Magyarország Hitel Zrt. részére - megadott számlaszámot az új Raiffeisen törlesztési számlára.
  • Készpénzbefizetés esetén kérjük, hogy a Raiffeisen Bank fióki pénztárában  fizesse be az esedékes törlesztőrészletet.

 

Fontos változás!
Sajnálattal értesítjük, hogy az átruházás időpontját követően nincs lehetősége csoportos beszedéssel törleszteni hitelét. Ha Ön korábban csoportos beszedéssel fizetett, kérjük, válasszon a fent felsorolt lehetőségek közül.

 

A törlesztési számla fentiekben történő módosításán túl Önnek további teendője nincs.

 

Ha nem szeretnék az átruházásban részt venni, mit tehetek?

Ön jogosult az átruházás időpontjáig, azaz 2018 október 5-ig a hitelszerződést díjmentesen írásban felmondani.

Ez esetben a szerződésből eredően fennálló teljes tartozása egy összegben esedékessé válik, amelyet legkésőbb a szerződés szerinti felmondási idő - 90 nap - utolsó napjáig kell megfizetnie. A felmondási kérelemnek a megadott időpontig (hiánytalanul, teljes körűen kitöltve és aláírva) kell beérkeznie az Aegon Hitel Zrt.-hez.

Felmondás hiányában úgy tekintjük, hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket tudomásul vette.

 

Mit és hol intézhetek?

Mit tegyek, ha megváltoztak az adataim?

A személyi adataiban, okmányaiban történt adatváltozás esetén kérjük,


Hol jelezhetem, ha szeretném - az átruházást megelőzően - a szerződésemet díjmentesen felmondani?

A felmondást az Aegon Magyarország Hitel Zrt. székhely címére (1091 Budapest, Üllői út 1.) címezve postai úton küldheti meg, vagy személyesen adhatja át az Aegon Magyarország Hitel Zrt. székhelyén működő Hitelcentrumban.

A felmondási kérelem mintáját az értesítő levél tartalmazza itt.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felmondással a teljes fennálló hiteltartozása egyösszegben esedékessé válik!

 

Hol érdeklődhetek, ha kérdésem van?

Az átruházás megtörténtéig Ön továbbra is az Aegon Hitel Zrt. ügyfele marad. Szerződése kezelésével kapcsolatosan változatlanul az Aegon Hitel Zrt. elérhetőségein keresztül tájékozódhat, illetve kérhet felvilágosítást.

Az átruházással kapcsolatos információkat és hasznos tudnivalókat ezen az oldalon folyamatosan aktualizáljuk.