Tartalom megjelenítő

Tájékoztatás a hitelkamatok maximalizálásával kapcsolatban fogyasztói jelzálogkölcsönszerződések esetén

Tájékoztató készítése: 2021. december 28.
Módosítás: 2024. június 30.

A 782/2021. (XII.24.) kormányrendelet (a "rendelet") meghatározta bizonyos fogyasztói jelzálogkölcsön szerződések kamatának felső határát, azaz a referencia-kamatlábát, illetve kamatváltoztatási mutatóját maximalizálta. Az érintett szerződések:

(A) referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések 
(B) legfeljebb 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződések

Ügyfeleinknek teendőjük nincs. A Raiffeisen Bank a rendeletben rögzített „kamatmaximum” figyelembevételével beállítja az irányadó kamatot az érintett hitelszerződésen. Az érintett ügyfeleket írásban tájékoztatjuk a havi törlesztőrészlet változásáról.

Ha egy ilyen típusú hitel moratóriumban van, akkor is vonatkozik rá a kamat-maximalizálás.

A: Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések

A rendelet értelmében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (1) bekezdésétől eltérően a referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetén 2022. december 31-jétől 2024. december 31-ig

 • a rendelet hatálybalépését követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke, illetve
 • a rendelet hatálybalépését megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatláb mértéke

a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb

Mely szerződésekre vonatkozik a kamat-maximalizálás?

Azokra a változó kamatozású, lakossági jelzálog-fedezetű hitelszerződésekre, amelyek referencia kamatlábhoz (BUBOR) árazottak, 3 évesnél rövidebb, jellemzően 3 vagy 6 hónapos kamatperiódussal.

Mekkora a maximalizált referenciakamat mértéke?

A 2021.10.27. napján érvényes referencia kamat:

 • 3 havi BUBOR: 2,02 % 
 • 6 havi BUBOR: 2,17 % 
 • 12 havi BUBOR 2,40% 

Ha érintett a szerződésem, mi fog történni?

A Raiffeisen Bank 2022.01.01-én (vagy, amennyiben az Ön adott kamatperiódusra vonatkozó referenciakamata jelenleg kedvezőbb, mint a fenti referenciakamat maximum, akkor azon a napon, amikor az esedékes kamatforduló elérkezik) a rendeletben rögzített referencia kamat alapul vételével, változatlan szerződéses kamatfelár alkalmazása mellett beállítja a jogszabályban meghatározott maximális kamatot az érintett hitelszerződésen.

B: Legfeljebb 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződések

Mely szerződésekre vonatkozik a kamat-maximalizálás?

2022. november 1-től 2024. december 31-ig a kamat-maximalizálást a legfeljebb 5 éves, nem támogatott jelzáloghitel-szerződésekre, így tipikusan a 3, 4, és 5 éves kamatperiódusú kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

Ezen szerződések esetében a kamatváltoztatási mutatóban szereplő egyik referencia kamat érték (a mutatótól függően ÁKK, vagy BIRS) kerül maximalizálásra.

A kamatplafon meghatározási alapját a 2021. október 27-én érvényes referenciakamat (ÁKK/BIRS) adja, azaz jelzáloghitel-szerződéshez rendelt kamatváltoztatási mutatóban szereplő referenciakamat értékét a 2021. október 27-ei ÁKK/BIRS mértékén kell maximálni. Az ügyfél által fizetendő kamat meghatározása úgy történik, hogy amennyiben a kamatforduló időpontjában a szerződés szerinti kamatváltoztatási mutatóban szereplő referenciakamat érték (T+1 időpontbeli) magasabb a 2021. október 27-i értéknél, akkor a magasabb érték helyett a 2021. október 27-i alacsonyabb referenciakamat mérték behelyettesítésével kell megállapítani a kamatváltoztatási mutató mértékét.

A kamatperiódusokban rögzített kamatozású kölcsönök kamatváltoztatásáról bővebben az MNB honlapján is olvashat:
https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato

Mely kamatváltoztatási mutató alkalmazandó a szerződésemre?

A jelzáloghitel-szerződés tartalmazza annak a kamatváltoztatási mutatónak a megjelölését (pl. H2K5), amely irányadó az adott szerződésre.

A kamatváltoztatási mutatók számítási módját az MNB határozza meg, és teszi közzé honlapján:
https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel

Mekkora a maximalizált ÁKK/BIRS mértéke?

 • 3 éves ÁKK: 2,65%
 • 4 éves ÁKK: 3,2%
 • 5 éves ÁKK: 3,2%
 • 3 éves BIRS: 3,53%
 • 4 éves BIRS: 3,61%
 • 5 éves BIRS: 3,66%

Ha érintett a szerződésem, mi fog történni?

A 2022.11.01. és 2024.12.31. közötti kamatfordulók esetében a Bank a 2021. október 27-i ÁKK/BIRS érték mint felső határ figyelembe vételével állapítja meg a kamatváltoztatási mutató értékét, és az alapján állapítja meg az új kamatot a kamatforduló időpontjától az érintett hitelszerződésen.

Amennyiben az érintett hitelszerződésnek 2021.10.27. és 2022.10.31. között volt kamatfordulója, akkor a Bank megvizsgálja, hogy a kamatváltoztatási mutatóban figyelembe vett ÁKK/BIRS érték magasabb-e, mint a 2021. október 27-i ÁKK/BIRS érték, és ha igen, akkor a kamatot a 2021. október 27-i ÁKK/BIRS érték mint felső határ figyelembe vételével korrigálja, és az ily módon módosult kamatot számítja fel 2022.11.01. és 2024.12.31. között.

Ügyfeleinknek teendőjük nincs. Az érintetteket írásban tájékoztatjuk a havi törlesztőrészlet változásáról.

Egyúttal ismételten felhívjuk a figyelmüket, hogy áttérhetnek hosszabb, kiszámíthatóbb kamatperiódusra, erre vonatkozóan kezdeményezhetik a Kölcsönszerződés módosítását.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.