Ügyféladatok aktualizálása

Bankunk köteles - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) előírásaira tekintettel - ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazni azokban az esetekben, amikor a jogszabály által megkívánt adattartalomban hiány, illetve eltérés állapítható meg.


Személy azonosító okmányok
A jogszabálynak való megfelelés érdekében Bankunknak naprakész ügyféladatokkal kell rendelkeznie, ideértve az érvényes személy azonosító okmányok másolatát is.  
Bankunk azokat az Ügyfeleit megkeresi, akiknek az azonosító okmányai tekintetében hiányosság állapítható meg (pl.: személy azonosító okmány érvényessége lejárt), hogy a lehető legrövidebb időn belül a Bank rendszereiben pótlásra kerüljön a megfelelő adat és okmánymásolat.


Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat
A fentieken túlmenően, minden nem-magánszemély (cég, alapítvány, egyesület, stb.) Ügyfelünk törvényes képviselőjének - vagy a törvényes képviselő helyett olyan jogosultnak, aki a Bankhoz az aláírás kartonon teljes körű rendelkezési joggal bejelentett képviselőjének - ismételten nyilatkozatot kell tennie a vállalkozás tényleges tulajdonosainak adataira vonatkozóan, beleértve

 • a tulajdonosi jogviszony jellegét, annak mértékét, valamint
 • a tényleges tulajdonos esetlegesen kiemelt közszereplői státuszát.

A nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide (www.raiffeisen.hu/tulajdonosinyilatkozat).

 

Az adategyeztetés és a nyilatkozat megtétele történhet

 • személyesen bankfiókjainkban, illetve
 • postai úton is.


Személyes ügyintézés
Amennyiben Ön

 • lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk,
 • a gyorsabb bankfióki ügyintézés érdekében javasoljuk, foglaljon időpontot ide kattintva, vagy
 • ha van közvetlen banki kapcsolattartója, az adatszolgáltatást vele is intézheti,
 • nagyvállalati vagy Private Banking ügyfelünk, kérjük, hogy közvetlenül a banki kapcsolattartójával egyeztessen időpontot az ügyintézéshez.


Postai beküldés
Személyazonosító okmányának másolatát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) postai úton is beküldhetők a Bank részére, amennyiben neve és a lakcímkártyáján szereplő adatok nem változtak.
Kérjük, hogy az okmány mindkét oldalát másolja le, és figyeljen

 • a másolat megfelelő minőségére: a feltüntetett adatoknak és fényképnek jól láthatónak kell lennie az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. E nélkül a Bank az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni.
 • Kérjük, ne írjon a másolatra semmit.


A tényleges tulajdonosi nyilatkozatot cégszerű (törvényes képviselő(k) általi) vagy bankszerű (a Bankhoz az aláírás kartonon teljes rendelkezési joggal bejelentett jogosult(ak) általi) aláírással szükséges ellátni és minden mezőt ki kell tölteni.
Adathiány, illetve nem megfelelő aláírás esetében a Bank a nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

A másolatot/nyilatkozatot normál postai levélként szükséges feladni.
Amennyiben Ön

 • lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk, a Bank „Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 – AML”. postacímére küldje el levelét;
 • nagyvállalati vagy Private Banking ügyfelünk, kérjük, hogy levelét közvetlenül a banki kapcsolattartójának címezze.


Mi történik, ha az ismételt átvilágítást a Bank nem tudja elvégezni?
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja elvégezni, a megbízások teljesítését 2019. június 26-át követően megtagadhatja.