Ügyféladatok aktualizálása

Bankunk köteles - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) előírásaira tekintettel - ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazni azokban az esetekben, amikor a jogszabály által megkívánt adattartalomban hiány, illetve eltérés állapítható meg.


Személy azonosító okmányok
A jogszabálynak való megfelelés érdekében Bankunknak naprakész ügyféladatokkal kell rendelkeznie, ideértve az érvényes személy azonosító okmányok másolatát is.  
Bankunk azokat az Ügyfeleit megkeresi, akiknek az azonosító okmányai tekintetében hiányosság állapítható meg (pl.: személy azonosító okmány érvényessége lejárt), hogy a lehető legrövidebb időn belül a Bank rendszereiben pótlásra kerüljön a megfelelő adat és okmánymásolat.


Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat
A fentieken túlmenően, minden nem-magánszemély (cég, alapítvány, egyesület, stb.) Ügyfelünk törvényes képviselőjének - vagy a törvényes képviselő helyett olyan jogosultnak, aki a Bankhoz  rendelkezési joggal bejelentett képviselőjének - ismételten nyilatkozatot kell tennie a vállalkozás tényleges tulajdonosainak adataira vonatkozóan, beleértve

 • a tulajdonosi jogviszony jellegét, annak mértékét, valamint
 • a tényleges tulajdonos esetlegesen kiemelt közszereplői státuszát.

A nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide (www.raiffeisen.hu/tulajdonosinyilatkozat).

 

Az adategyeztetés és a nyilatkozat megtétele üzletági besorolástól függően történhet

 • személyesen bankfiókjainkban,
 • postai úton, illetve
 • elektronikus úton (Elektronikus banki csatorna - Electra - vagy e-mail)


Személyes ügyintézés
Amennyiben Ön

 • lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk, a gyorsabb bankfióki ügyintézés érdekében javasoljuk, foglaljon időpontot ide kattintva, vagy
 • ha van közvetlen banki kapcsolattartója, az adatszolgáltatást vele is intézheti,
 • nagyvállalati vagy Private Banking ügyfelünk, kérjük, hogy közvetlenül a banki kapcsolattartójával egyeztessen időpontot az ügyintézéshez.

Kérjük, hogy az adategyeztetés során érvényes személyazonosító okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) lakcímkártyáját, valamint az adóazonosító jelét tartalmazó okmányát kollégánk részére személyesen eredeti példányban mutassa be.


Postai beküldés
Személyazonosító okmányának másolatát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) postai úton is beküldhetők a Bank részére, amennyiben az ügyfél/meghatalmazott neve és a lakcímkártyáján szereplő adatok nem változtak.

Kérjük, hogy az okmány mindkét oldalát másolja le, és figyeljen

 • a másolat megfelelő minőségére: a feltüntetett adatoknak és fényképnek jól láthatónak kell lennie az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. E nélkül a Bank az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni.
 • Kérjük, ne írjon a másolatra semmit.

Amennyiben korábban régi típusú személyazonosító okmánnyal rendelkezett, kérjük, hogy küldje be lakcímkártyájának lakcím adatokat tartalmazó oldalát is.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozatot cégszerűen aláírt (törvényes képviselő által) vagy Bankhoz bejelentett rendelkezésre jogosult, azaz meghatalmazott által aláírt formában nyújtsák be és minden mezőt töltsenek ki.

Bankunk adathiány, illetve nem megfelelő aláírás esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot  nem tudja elfogadni.

A másolatot/nyilatkozatot normál postai levélként szükséges feladni.
Amennyiben Ön

 • lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk, a Bank "Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 – AML". postacímére küldje el levelét;
 • nagyvállalati vagy Private Banking ügyfelünk, kérjük, hogy levelét közvetlenül a banki kapcsolattartójának címezze.

E-mail beküldés
Amennyiben Ön lakossági, kisvállalati vagy nagyvállalati ügyfelünk, személyazonosító okmányának másolatát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély), valamint vállalatok esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot e-mailben is beküldheti az adategyeztetes@raiffeisen.hu címre, ha az ügyfél/meghatalmazott neve és a lakcímkártyáján szereplő adatok nem változtak.
Kérjük, hogy az okmány mindkét oldalát másolja/fotózza le, és figyeljen

 • a másolat megfelelő minőségére: a feltüntetett adatoknak és fényképnek jól láthatónak kell lennie az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. E nélkül a Bank az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni.
 • Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a bank rendszereiben rögzített e-mail címről fogadhatjuk be az okmánymásolatot. Az Ön által megadott e-mail címet a Raiffeisen DirektNeten valamint Direkten (telefonos ügyfélszolgálat) illetve vállalati ügyfél esetében a személyes banki kapcsolattartóján keresztül tudja ellenőrizni, illetve módosítani
 • Az email tárgy mezőjébe írja be, hogy AML, valamint kötőjellel a saját/cég nevét. (Tárgy: AML – név/cégnév)

Amennyiben korábban régi típusú személyazonosító okmánnyal rendelkezett, kérjük, hogy küldje be lakcímkártyájának lakcím adatokat tartalmazó oldalát is.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozatot cégszerűen aláírt (törvényes képviselő által) vagy Bankhoz bejelentett rendelkezésre jogosult, azaz meghatalmazott által aláírt formában nyújtsák be és minden mezőt töltsenek ki.

Bankunk adathiány, illetve nem megfelelő aláírás esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot  nem tudja elfogadni.

Electra Netbank rendszeren
Amennyiben Ön rendelkezik megkötött Electra szerződéssel, a meghatalmazott személyazonosító okmányának másolatát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély), valamint a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot a Raiffeisen Electra Terminálon vagy Raiffeisen Electra Internetbankon Szabadformátumú levélként is beküldheti.

Ez a funkció elérhető: Új megbízás/Űrlapok/Levél írása menüpont alatt.

Kérjük, hogy az okmány mindkét oldalát másolja le, és figyeljen

 • a másolat megfelelő minőségére: a feltüntetett adatoknak és fényképnek jól láthatónak kell lennie az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében, e nélkül a Bank az ügyfél-átvilágítást nem tudja elvégezni.
 • Kérjük, ne írjon a másolatra semmit.
 • A szabadformátumú levél tárgy mezőjébe írja be, hogy AML, valamint kötőjellel a cég nevét.  (Tárgy: AML- cégnév)

Amennyiben korábban régi típusú személyazonosító okmánnyal rendelkezett, kérjük, hogy küldje be lakcímkártyájának lakcím adatokat tartalmazó oldalát is.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozatot cégszerűen aláírt (törvényes képviselő által) vagy Bankhoz bejelentett rendelkezésre jogosult, azaz meghatalmazott által aláírt formában nyújtsák be és minden mezőt töltsenek ki.

Bankunk adathiány, illetve nem megfelelő aláírás esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Tájékoztatjuk, hogy ha a postán, e-mail vagy Electra Netbank rendszer útján beküldött személyazonosító okmányát további adathiány miatt (pl. egyéb személyes adat, tisztázandó adóilletőség) a bank nem tudja rögzíteni, abban az esetben személyes adategyeztetés is szükségessé válhat, melyről külön értesítést küldünk.


Mi történik, ha az ismételt átvilágítást a Bank nem tudja elvégezni?
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja elvégezni 2019. 06. 26-ig, úgy ezt követően a Pmt. előírásainak megfelelően köteles a megbízások teljesítését megtagadni, míg az adategyeztetés meg nem történik.

A korlátozás magába foglalja a számlatulajdonos és a meghatalmazottak megbízásait (készpénzfelvétel, átutalás és bakkártyás fizetés), valamint a társkártya birtokos bankkártyás fizetési megbízásait.